תוכן העניינים:

1

דרישות חומרה עמ' 2

2.

הכרת התוכנה עמ' 2

3.

הגדרות ראשוניות:

וידאו עמ' 3-4

הקלטות עמ' 4-7

משתמשים והרשאות עמ' 7-9

הפעלה מחדש אוטומטי עמ' 9

4.

צפייה בהקלטותעמ' 10-11

גיבוי קבצים עמ' 12

5.

צפייה דרך האינטרנט:

הגדרת המערכת עמ' 12-14

צפייה דרך האינטרנט עמ' 14-16

אפשרויות בצפייה דרך האינטרנט עמ' 17-19

שים לב:

לפני הגדרת המערכת חשוב לוודא שמפרטו הטכני של המחשב תואם את דרישות הכרטיס

, אי תאימות עלולה

לגרום לתקלות:

דרישות חומרה:

865/915/945 Intel

לוח אם: בעל צ'יפסט תוצרת

מעבד: פנטיום 4-3000 ומעלה

זיכרון ומעלה

MB 512: זיכרון

AGP עבור כרטיסי ,ATI X300 X550 :PCI Express עבור כרטיסי ) !on board לא ATI : כרטיס מסך

(Radeon

9000, 9200,9250, 9550

windows 2000 sp4, XP Home, XP Pro :

מערכת הפעלה

כונן קשיח:

ע"פ משך הזמן שברצונכם לשמור:

200

שעת הקלטה רציפה, לכל מצלמה. MB בתחשיב של

הכרת התוכנה:

התחל

/הפסק הקלטה:

פונקציה זו מאפשרת התחלת

/הפסקת הקלטה מיידית של מצלמה נבחרת

בקרת מצלמות מונעות

הפונקציות פעילות רק בחיבור מצלמה ממונעת

2

נעילת המערכת

לאחר לחיצה על מקש זה כל פעולה מתבקשת

תצריך הזנת שם משתמש וסיסמה

הגדרות

כיבוי

מזער

צפייה בהקלטות

אופן חלוקת המסך

יקבע את מספר המצלמות שיוצגו במסך זה

מסך מלא

מציג את המצלמות במסך מלא ללא ממשק התוכנה

רוטציה

מאפשר רוטציה בין המצלמות בכל מצבי התצוגה

הגדרות ראשוניות:

וידאו:

.1

לחץ/י על הפטיש במסך הראשי

.2

בחר בלשונית : וידאו

.3

הגדר/י את הרזולוציה

640X480 :

הרזולוציה המומלצת להקלטה באיכות מקסימאלית היא!

חשוב: רזולוציה נמוכה יותר תפחית באיכות ההקלטות אך תשפר את קצב זרימת הוידיאו בצפייה דרך

האינטרנט

4.

בשדה ה"צפייה" מסומן רק בעבור המצלמות המחוברות לכרטיס V- וודא/י שה

עבור הערוצים שאינם מחוברים

.( מספר המצלמה V- אם אינך מנצל/ת את כל הכניסות של הכרטיס בטל/י את ה

נגזר ממיקום הכניסה הפיזי של המצלמה אל הכרטיס מופיע ע

"ג המצלמות בפינה שמאלית עליונה)

.5

באפשרותך לתת שם אשר יופיע ע"ג אות הוידאו של המצלמה

הכנס

/י את השם שברצונך תחת שדה הטקסט.

6.

קבע/י את קצב הפריימים,

כבררת מחדל מספר הפריימים בשנייה הקבוע עבור כל מצלמה הינו

25 . זהו קצב הפריימים המקסימאלי

Real

בהנחה וברשותך כרטיס התומך (Real Time) והמומלץ ביותר. במצב זה יספק הכרטיס וידאו חי לגמרי

.(DVR98

או DVR94/A) Time

שים לב:

קביעת פריימים נמוכה מ 25- תפחית באיכות ההקלטות אך תשפר את קצב זרימת הוידיאובצפייה דרך

האינטרנט

הכרטיס יבצע

(DVR84/DVR8416/DVR9816) Real Time במידה והכרטיס שברשותך אינו תומך

(V-

אוטומטית חלוקה של מספר הפריימים הכולל של הכרטיס למספר המצלמות המחוברות (מסומנות ב

3

.5

קבע/י את מצב התצוגה

ומופיע כבררת מחדל

DiretDraw(ACC) מצב התצוגה המומלץ הינו

.Apply

ולאחר מכן Direct 3D במידה והמצלמות אינן מופיעות בתצוגה המרכזית, בחר במצב

במידה והמצלמות עדיין לא מופיעות, עלייך להחליף את כרטיס המסך שברשותך.

אנא עיין שוב בדרישות החומרה של המערכת המופיעות בראשית הקובץ!

הקלטות:

ראשית עלייך לבחור את הכונן הקשיח אשר בו ברצונך לשמור את ההקלטות.

.1

לחץ/י על הפטיש במסך הראשי

.2    -Storage/

גש/י לאחסון

.3

לפניך יוצגו שטחי האחסון/ הכוננים הקשיחים אשר במחשבך.

את הכונן אשר ברצונך לבצע בו את ההקלטות

. V- סמן ב

לדוגמה

משמעות הדבר היא שהמערכת תבצע

(First In First Out) FIFO שים לב: המערכת עובדת בשיטה הנקראת

ההקלטות על כל השטח הפנוי בכונן אותו בחרת ומיד עם סיום השטח הפנוי תתחיל

"לדרוס" את ההקלטות

בצורה מחזורית , כך שהקובץ הראשון שהוקלט הוא הראשון שימחק.

לא ניתן להגביל את שטח האחסון עליו תבצע המערכת את ההקלטות בכונן הנבחר

, המערכת תנצל את כולו!

מיקום ההקלטות:

שמירת הקבצים תתבצע בכונן הקשיח שבחרת תחת הנתיב המופע ב

"מדריך הוידיאו".

 אופן ההקלטה:

לרשותך עומדים

3 מצבי הקלטה

.1 :continues record /

הקלטה רציפה

במצב זה המערכת תבצע הקלטה רציפה ללא הפסקות , כאשר כל שעה עגולה המערכת סוגרת ופותחת קובץ

4

כלומר כל קובץ יהיה שעת הקלטה שלמה.

2. : motion detection /

הקלטה בזמן תנועה

במצב זה תבצע המערכת הקלטה רק לאחר שזיהתה תנועה

(אין חשיבות לסוג המצלמה שברשותך)

ההקלטה תמשך כל עוד ישנה תנועה ותפסק מספר שניות

(נתון לבחירה) לאחר תום התנועה.

3. : no record /

צפייה בלבד

במצב זה המערכת לא תבצע הקלטה של המצלמות.

.1

לחץ/י על הפטיש במסך הראשי

.2    schedule /

בחר/י בלשונית השנייה משמאל: לוח זמני הקלטות

3.

לפניך תופיע טבלה המייצגת שבוע שלם.

הטבלה מייצגת אופן הקלטה שבועי אשר יחזור על עצמו מדי שבוע

ניתן לקבוע לכל שעה ושעה משעות השבוע אחד משלושת מצבי ההקלטה.

בחר

/י במספר המצלמה אותה ברצונך להגדיר:

.4

כעת בחר/י במצב ההקלטה את אופן ההקלטה שברצונך להגדיר כעת.

-M    motion detection /

הקלטה בזמן תנועה

-Ccontinues record/

הקלטה רציפה

no record/

ריבוע ריק צפייה בלבד

.5

בחר/י את שעת ההתחלה ושעת הסיום לאופן ההקלטה שבחרת.

שים לב:

הספרה 0 מייצגת 24:00 בלילה והמספר 23 מייצג 23:00 בלילה.

בחירת שעה כוללת את כל השעה הנבחרת עדסופה , כלומר ההקלטה תתבצע עד תום שעת הסיום הנבחרת.

לדוגמה :

הינו

18:00 ולכן כל השעה 18 נכללת, כך שבפועל C בטבלה בהמשך, זמן הסיום שנבחר להקלטה רציפה

ההקלטה הרציפה במקרה זה תסתיים בשעה

19:00

5

.6

ההגדרות שהזנת יופיעו בטבלה, ,SET/ לחץ/י שבץ

לדוגמה:

בראש הטבלה

V- שים לב: ניתן להגדיר גם אופן הקלטה שונה בין ימות השבוע ע"י סימון/ אי סימון ה

7.

חזור/י על פעולות 3 ו 4 להמשך הגדרת אופן ההקלטה לפי הצורך.

.8

להגדרת שאר המצלמות, חזור על פעולות 2-6 לפי הצורך.

שים לב :

אם ברצונך להגדיר את שאר המצלמות באופן זהה למצלמה שהגדרת זה עתה,

apply to all cameras/

בחר/י: החל הגדרה זו על כל המצלמות

9.

בתחתית המסך apply לחץ/י על כפתור

.10

עלייך להמשיך לעקוב אחר הסעיפים הבאים, Motion Detect/ במידה ובחרת גם באופן ההקלטה בתנועה

במידה ולא סיימת כעת להגדיר את אופן הקלטות המערכת!

.11motion detection /

עבור ללשונית זיהוי תנועה

שים לב:

Motion Detect/

סעיפים 11-17 רלוונטיים עבורך רק במידה והגדרת בטבלה הקלטה בזמן תנועה

Motion /

עליך לבצע את ההגדרות הבאות עבור כל אחת מהמצלמות אשר קבעת עבורן הקלטה בזמן תנועה

Detect

.12

בחר/י את מספר המצלמה שברצונך להגדיר

.13

כעת עליך לקבוע את האזור בתמונה בו ברצונך לבצע הקלטה בעקבות תנועה (ניתן לקבוע אזור אחד בלבד)

שים לב:

המערכת תבצע הקלטה של המצלמה הנבחרת רק בעקבות תנועה בתוך האזור המוגדר, תנועה מחוצה

לו לא תגרום להפעלת ההקלטה .

קביעת האזור תתבצע ע

"י לחיצה ממושכת על לחצן העכבר השמאלי והזזתו, ריבוע כחול מקווקו יופיע ויסמן את

גבולות האזור.

6

.14

קבע/י את משך הזמן (בשניות) בו תמשיך המערכת לבצע הקלטה גם לאחר תום התנועה.

שים לב:

קביעת זמן קצר מדי תגרום לריבוי קבצים מיותר, הזמן המומלץ הינו בין 10-20 שניות.

.15

קבע/י את רמת הרגישות של מערכת זיהוי התנועה

שים לב:

רגישות המערכת הינה גבוהה מאוד ולכן קביעת רמת רגישות גבוהה עלולה לגרום להמון הפעלות

סרק

. מצלמות הממוקמות בתוך מבנה מומלץ להגדיר ברמת רגישות "ממוצע" ואילו מצלמות הממוקמות בחוץ

מומלץ להגדיר ברמת רגישות

"נמוך".

.16

חזור/י על הפעולה עבור שאר המצלמות ע"פ הצורך

.17

בתחתית המסך Apply לחץ/י על כפתור

משתמשים והרשאות:

פונקציה זו מאפשרת לך להזין שם משתמש וסיסמא לצורך שימוש במערכת ,

כמו כן ניתן להזין מספר משתמשים ולקבוע לכל משתמש הרשאות שונות .

.1  User/

בחר/י בלשונית: משתמשים

הזנת שם משתמש וסיסמא ל" מנהל המערכת "

"מנהל המערכת" הינו משתמש ברמת ההרשאההגבוהה ביותר כלומר רשאי לבצע כל פעולה במערכת.

כבררת מחדל

"מנהל המערכת" מגיע ללא שם משתמש וללא סיסמא, כלומר ניתן לבצע כל פעולה במערכת ללא

הזנת שם משתמש וסיסמא.

את ההרשאה של

"מנהל המערכת" לא ניתן לבטל כיוון שחייב להיות משתמש בעל כל ההרשאות, אך מה שניתן

לעשות הוא להזין שם משתמש וסיסמא להרשאת

"מנהל המערכת"

סמן

/י את השורה הראשונה בטבלה כך שתודגש בכחול. 1.

. 2

בחר/י באפשרות ערוך

3.

הזן/י את שם המשתמש שברצונך

4.

קבע/י סיסמא ואמת אותה.

7

.5

לחץ/י שמור

הזנת משתמשים חדשים :

.1

בחר/י באפשרות הוסף

2.

הזן/י את שם המשתמש והסיסמא למשתמש החדש

3.

את ההרשאות שברצונך לאפשר למשתמש החדש. V- סמן/י ב

הכרת ההרשאות :

הגדרות= מאפשר למשתמש להיכנס לממשק ההגדרות ולבצע את כל הפעולות תחת ממשק זה

הקלטות= מאפשר למשתמש להיכנס לממשק ההקלטות ולצפות בהקלטות

התחל הפסק הקלטת וידאו= מאפשר התחלת/הפסקת הקלטה מהירה של המצלמות ע"י

לחיצה על מספר המצלמה בממשק המרכזי

צא ממערכת = מאפשר למשתמש לסגור את תוכנת המצלמות

בקרת מצלמות ממונעות = מאפשר למשתמש להפעיל כל אחד מהפונקציות הנ"ל במידה

וברשותו מצלמה ממונעת המחוברת למערכת.

8

צפייה מרחוק = מאפשר למשתמש לצפות במצלמות בצפייה מרוחקת דרך האינטרנט.

באפשרות זו , תפתח בתחתית המסך אפשרות לסמן את מספר המצלמות שברשות המשתמש V- עם סימון ה

לצפות .

סמן

/י את המצלמות הרצויות.

מזער מערכת = מאפשר למשתמש למזער את תוכנת המצלמות ולעבוד על תוכניות אחרות במקביל.

המשך

9

.4

לחץ/י שמור

5.

להזנת משתמשים חזור/י על סעיפים 1-4 לפי הצורך

6. Apply

לחץ/י

אתחול אוטומטי:

,Windows –

מבצעים מדי יום באופן אוטומטי אתחול מחדש של ה Provision-ISR כרטיסי ההקלטה של

לאחריו מערכת המצלמות תעלה ותחזור בדיוק לאותו המצב באופן אוטומטי .

פעולה זו נועדה על מנת להבטיח יציבות מקסימאלית ותקינות לאורך זמן של המערכת.

האתחול האוטומטי מוגדר כברירת מחדל במערכת ואין לשנותו.

אינו מבקש

Windows מתבצעת באופן אוטומטי וש Windows- שים לב: חשוב לוודא שעליית ה

בחירת משתמש או שם משתמש וסיסמא בכדי לעלות .

דבר זה ימנע את עליית תוכנת המצלמות!

.1

קביעת שעת האתחול האוטומטי של המערכת.

בהגדרות ברירת המחדל האתחול מתבצע כל יום בשעה אחת בלילה.

אם ברצונך לשנות את שעת האתחול עקוב אחר ההוראות הבאות :

א..

לחץ/י על הפטיש במסך בראשי

ב.  בחר בלשונית הפעלה מחדש

ג . שנה את השעה 1 לשעה שברצונך

Apply

ג. לחץ/י

צפייה בהקלטות :

לנוחיותך ממשק מיוחד ונוח לצפייה בהקלטות .

1.

לחץ/י על זכוכית המגדלת בממשק המרכזי

.2

בחר/י בתאריך הרצוי

לפניך תופיע טבלה המציינת את כל ההקלטות לאותו היום

. הטבלה מחולקת ע"פ: מספר המצלמה, ושעות

23:00

בלילה. = 24:00 בלילה ועד שעה 23 = היממה, משעה 0

ואזורים המסומנים באדום

continues record/ שים לב:אזורים המסומנים בכחול מסמלים הקלטה רציפה

motion detection /

מסמלים הקלטה בזמן תנועה

את המצלמה שברצונך לצפות

(ניתן לסמן יותר ממצלמה אחת בו זמנית)- V – סמן/י ב

10

.3

הקובץ הראשון של אותה המצלמה ביום הנבחר יתחיל להתנגן מיד .

בחירת הקובץ ברצונך לצפות:

בחירת הקובץ שברצונך לצפות תתאפשר בשני אופנים :

1.

הזזת הסמן הירוק לשעה בה ברצונך לצפות.

שים לב :

במצב התצוגה הראשוני כל משבצת בטבלה מייצגת שעה שלמה כך שקשה מאוד לדייק בבחירת שעת

ההקלטה הרצויה .

לחיצה על המקש הימני בעכבר "תמתח" את התצוגה כך שכל משבצת תייצג 5 דק'.

במצב זה ניתן להגיע לרמת דיוק מקסימאלית .

לחיצה נוספת על מקש ימין בעכבר תחזיר את התצוגה למצב ההתחלתי.

.2

קביעת שעה מדויקת

הכנס

/י את השעה המדויקת שברצונך לצפות בתפריט הימני במסך. ולחץ/י על החץ, הקובץ יתחיל להתנגן.

שים לב :

הקובץ יחל להתנגן רק בתנאי שקיימת הקלטה בזמן המבוקש.

תפריט צפייה בהקלטות :

=

הפסק/נגן,

לחיצה על כפתור זה עוצרת את ניגון הקובץ , לחיצה נוספת ממשיכה את ניגונו מאותה הנקודה בדיוק.

=

פריים בודד

לחיצה על כפתור זה מאפשרת צפייה בהקלטה פריים אחר פריים .

קובץ הוידיאו בנוי ממספר פריימים הנעים במהירות כזו שהעין אינה מסוגלת להבחין בה , ולכן המוח מפרש זאת

כסרט נע .

כפתור זה מאפשר להריץ את ההקלטה פריים אחר פריים לצורך מציאת הפריים המדויק והרלוונטי ביותר עבורך .
=

לכידה/שמירת תמונה

לחיצה על כפתור זה מאפשרת לשמור פריים בודד כתמונה .

לאחר לחיצה על כפתור זה בחר את המיקום ברצונך לשמור את קובץ התמונה .

סטנדרטי.

Viewer הסטנדרטי. ולכן הקובץ ניתן לקריאה ע"י כל .bmp התמונה תשמר כקובץ בפורמט

)לצורך איתור הפריים הרלוונטי ביותר מומלץ להשתמש בלחצן הקודםפריים בודד)

=

הגדלה

לחיצה על כפתור זה מאפשרת הגדלת התצוגה של מצלמה נבחרת למסך מלא .

הגדלה נוספת תיתכן רק לאחר שמירת קובץ כתמונה (ע"י הכפתור הקודםשמירת תמונה).

כמעט בלתי מוגבל , אך יש לזכור שהזום הינו דיגיטאלי ולכן גורם Zoom In- במצב זה ניתן להגיע ל

לפיקסליזציה של התמונה .

=

מהירות ניגון

פונקציה זו מאפשרת לקבוע את מהירות ניגון הקובץ .

=

צבע גופן

מאפשר לקבוע את צבע הגופן בו מופיעים השעה והתאריך .

מיועד למצבים בהם לא ניתן לקרוא את הנתונים בשל חוסר ניגודיות בין הכיתוב לתמונה .

11

גיבוי קבצים :

גיבוי הקבצים מאפשר שמירה של המקטע הרצוי בלבד מתוך קובץ שלם ומבטיח מניעה של מחיקתו בדריסה

של הכרטיס . (FIFO) האוטומטית

.1

לחץ/י על כפתור הגיבוי.

.2

בחר/י במספר המצלמה אשר ברצונך לגבות.

ובחירת המצלמות , Ctrl שים לב: ניתן לבחור יותר ממצלמה אחת בו זמנית ע"י לחיצה ממושכת על מקש

הרצויות .

.3

הכנס/י את שעת ההתחלה ושעת הסיום של ההקלטה שברצונך לגבות

.4 EXE Format :

בחר בפורמט

.back up dvr_media C

שים לב: למיקום בו הקובץ ישמר. בדוגמה: כונן

.5

בחר/י אשר

.6

הקובץ ישמר.

12

13

פייה דרך האינטרנט :

צ

ה

מאפשרים בין היתר

Provision-ISR כרטיסי

ב

שים לב !

במדריך נתייח

.1

דרך חייגן

.2

דרך נתב.

א

חיבור דרך חייגן :

1.

בחיבור דרך חייגן ראשית עלייך לוודא שמוגדר במחשב המצלמות חייגן אוטומטי העולה באופן אוטומ

ע

"מ להבטיח Windows – כיוון שהמערכת מבצעת מדי יום אתחול מחדש של ה .Windows- עם עליית ה

יציבות מקסימאלית של המערכת , במידה וחייגן אוטומטי אינו מוגדר הדבר יגרום לניתוק המח

ע

2

חיבור דרך נתב :

1

.2

עלייך לבצע "הפניית פורטים" בנתב שברשותך עבור מחשב המצלמות:

ראשית בדוק את כתובת הרשת של מחשב המצלמות ולאחר מכן הפנה בנתב את הפורטים :

80

ו 002

המחשב .

o.il/Tmicha.asp :

פנה לכתובת הבאה EDIMAX שים לב: אם ברשותך נתב מדגם

ש

שינוי הפורטים :

הפורטים

80 ו 9000-9002 בהם משתמשת התוכנה כברירת מחדל ניתנים לשינוי במ

שום סיבה לשנות את הפורטים אלא אם פורט

80 כבר

(את פורט 80 ניתן להחליף בכל פורט בין ( 80-10000

שים לב: במידה והחלפת את פורט 80 בפורט אחר יה

מ

14

החלף

/י את הפורט שברצונך לשנות לפורט החדש

ב.

.Apply

ג. לחץ/י

קבועה ! IP על מנת לאפשר צפייה במצלמות דרך האינטרנט מכל מקום בעולם,יש צורך בכתובת

היא למעשה מספר שהמחשב

/הנתב מקבל מספק האינטרנט מיד עם חיבורו לרשת האינטרנט. כ IP כתובת

זו מהווה כמעין

"תעודת זהות" של המחשב כל

המחשב לתקשר עם מחשבים אחרים ברשת .

ספקי האינטרנט בישראל אינם מספקים כתובת קבועה לכל קו אינטרנט , הדבר אומר שעם כל חיבור מחדש

המחשב

/הנתב לאינטרנט הכתובת מתחלפת, כלומר זהותו מתחלפת ולכן לא ניתן להגיע למחש

קבועה

! IP בכדי להבטיח שתמיד ניתן יהיה להגיע למחשב המצלמות צריך שתהיה לו כתובת

הכתובת הינה רצף מספרים לדוגמה

: 2.116

ת

קבועה עומדות לרשותך

2 אפשרויות. IP לקבלת כתובת

האפשרות הראשונה הינה המומלצת אך כרוכה בתשלום .

האפשרות השניה

אפשרות א':

קבועה . IP וכו') ובקש כתובת netvision, barak013) פנה לספק האינטרנט שלך שרות זה

ה

אפשרות ב':

שברשותך .

מספק Provision-ISR כרטיס ההקלטה

קבועה

(לא נרחיב בהסברים טכנולוגים נוספי IPה

1.

לחץ/י על הפטיש במסך בראשי

2.

בחר/י

15

Enable Dynamic IP ;V-

סמן/י ב

.4

.4

.5

במידה והשם ב

ל

6. Apply

לחץ/י

כ

צפייה דרך האינטרנט:

1.

ללא צורך בכל תוכנה נוספת. Explorer הצפייה במצלמות דרך האינטרנט נעשית דרך דפדפן האינטרנט

לפני פתיחת הדפדפן עלייך לוודא שהגדרות האבטחה של הדפדפן מאפשרות צפייה בהקלטות

16

לחץ/י על לחצן ,Internet Explorer א. צא לשולחן העבודה, עמוד עם הסמן על האייקון של הדפדפן

properties/

ימין בעכבר ובחר/י באפשרות מאפיינים

Security /

ב. בחר/י בלשונית אבטחה

Default level /

ג. בחר/י רמת בררת מחדל

ההגדרות חזרו לבררת המחדל

-Apply ד. בחר/י

Custom level /

ה. כעת בחר/י רמה מותאמת אישית

Download unsigned ActiveX controls /

לא חתומים AxtivX ו. גש/י להורדת פקדי

Prompt /

ובחר/י: הצג הודעה

O.K

ולאחר מכן Apply ז. בחר/י

.2

פתח את דפדפן האינטרנט שברשותך והכנס את כתובת האינטרנט הקבועה של המצלמות או את שם המשתמש

איתו נרשמת בהגדרות.

לדוגמה:

לפניך יפתח דף אינטרנט ריק , ובראש הדף תופיע השורה הבאה:

לחץ/י על שורה זו עם מקש ימיני של העכבר ואשר/י את התקנתו של הפקד. עקוב אחר הוראות ההתקנה, עד לסיומה. זו התקנה קצרצרה.

שים לב:

פקד האקטיב איקס, הינו קובץ שיש להוריד באופן חד פעמי, עם התחברותו בפעם הראשונה של כל

ללא הורדת הפקד לא תתאפשר צפייה במצלמות

. .Provision-ISR מחשב למצלמות

3.

עם סיום התקנת הפקד יופיע מסך שחור מחולק ל 4- (במידה ואינו מופיע, רענן את דף האינטרנט)

לחץ על הפטיש המופיע בתפריט בצד ימין של המסך:

17

המסך הבא יופיע לפנייך:

4.

הכנס את הפרטים הרלוונטיים:

:IP

המספרית שברשותך או את הדומיין שנרשמת בכרטיס IP- הכנס/י את כתובת ה

:User

הכנס/י שם משתמש במידה והגדרת כזה (ראה משתמשים והרשאות)

:Password

הכנס סיסמא במידה והגדרת כזו (ראה משתמשים והרשאות)

Next

לחץ/י

המצלמות יחלו להתנגן באופן אוטומטי.

חשוב לדעת !

בצפייה במצלמות דרך האינטרנט , לעולם לא תתקבל איכות (קצב זרימה) זהה לצפייה מקומית במצלמות.

התעבורה באינטרנט אינה מספקת על מנת להעביר את כל האינפורמציה הרצויה בו זמנית .

הדבר משול לפקק תנועה שנוצר כתוצאה ממעבר של ארבעה נתיבים לנתיב אחד .

במעבר ייווצר צוואר בקבוק

אשר יאט את התנועה ויגרום לתקיעות .

בדיוק אותו הדבר קורה כאשר כל האינפורמציה של המצלמות צריכה לעבור ע

"ג רשת האינטרנט אך רוחב הפס אינו עומד בכמות האינפורמציה שצריכה לעבור. הדבר יוצר עומס

וגורם להאטה בשידור .

קצב התעבורה של המצלמות הינו נגזרת של רוחב פס האינטרנט אליו מחובר מחשב המצלמות , או ליתר דיוק

Up Load /

של קו האינטרנט אליו מחובר מחשב המצלמות. ככל שקצב ההעלאה Up Load / קצב ההעלאה

יהיה גבוה יותר כך ישתפר קצב זרימת הוידיאו .

שים לב :

במידה ואינך מרוצה מהקצב בו מתקבלות המצלמות , ביכולתך לבצע מספר פעולות ע"מ לשפר זאת.

.1

הגדלת קצב ההעלאה של קו האינטרנט אליו מחוברות המצלמות

בדוק/י עם ספק האינטרנט שלך מה הוא קצב ההעלאה הנוכחי ומה עלות שדירוג הקו.

.2

הורדת כמות האינפורמציה העוברת דרך האינטרנט.

א.

צפייה בפחות מצלמות בו זמנית

(ב.הורדת הרזולוציה של המצלמות ( ראה הגדרות ראשוניותוידאועמ' -3 סעיף 3(

ג.הורדת קצב הפריימים בשנייה ( ראה הגדרות ראשוניותוידאועמ' -3 סעיף 6

18

אפשרויות בצפייה מרחוק :

1.

התחל/ הפסק מצלמה

לחיצה על מספר המצלמה בתפריט המיני תפסיק את ניגונה , לחיצה נוספת תפעיל אותה שוב.

שים לב :

בטרם תלחץ/י על מספר המצלמה שברצונך לנגן, עלייך לבחור ריבוע ריק בו לא מתנגנת מצלמה.

בבחירת מצלמה לצורך התחלת נגינה כאשר הריבוע המסומן

(מודגש בהיקף אדום) "תפוס" ע"י מצלמה אחרת

תופיע הודעה כי עלייך לבחור רבוע פנוי לצורך ניגון המצלמה .

כברירת מחדל כל המצלמות מתחילות להתנגן באופן אוטומטי עם הכניסה למצלמות.

על מנת לבטל זאת לחץ/י


Auto Play –

ב V- על הפטיש בתפריט ימני עליון ולאחר מכן בטל את ה

2.

בחירת מס' המצלמות בתצוגה

ביכולתך לקבוע את מספר המצלמות שיוצגו החל ממצלמה אחת במסך מלא ועד

16 מצלמות יחדיו.

בחר בתפריט הבא את החלוקה שברצונך :

הגדלת מצלמה למסך מלא נעשית ע"י לחיצה של מקש ימני בעכבר על הריבוע בו מתנגנת המצלמה( הריבוע

יודגש בהיקף אדום

) ולאחר מכן לחיצה על זכוכית המגדלת.

3.

הקלטת מצלמה

א.

ראשית הפסיק/י את ניגון המצלמה ע"י לחיצה של מקש ימני על מספר המצלמה שברצונך להקליט.

ב.

עמוד/י עם הסמן על מס' המצלמה שברצונך להקליט ולחץ על מקש ימני בעכבר.

.play&Record :

ג.בחר באפשרות

4.

צפייה בהקלטות

19

א.

לחץ/י על מקש ימני בעכבר כאשר הסמן עומד על מספר המצלמה שבהקלטותיה ברצונך לצפות.

Remote File

ב. בחר/י

ג

. בחר/י תאריך

ד.

לפניך תופיע רשימה של כל רשימת הקבציםבתאריך הנבחר עבור המצלמה הנבחרת.

סמן/י ריבע שחור בו לא מתנגנת אף מצלמה

ה.

לחץ/י על הקובץ בו ברצונך לצפות. הקובץ יחל להתנגן ברבוע הנבחר

שים לב:

הקבצים מסודרים לפי שעה

Multi IP /

צפייה במספר אתרים נבחרים

שונות בו זמנית.

IP תוכנת הצפייה בהקלטות מאפשרת לך לצפות במספר אתרים שונים בעלי כתובות

כל שעלייך לעשות הוא לחזור על סעיפים

2-3 . בסיום התהליך יפתחו בתפריט, ויתחילו לנגן, מצלמות נוספות

מאתרים שונים

צפייה מהנה

ראשי  אודותינו  דרושים  מחירון/הזמנות  אמצעי תשלום תמיכה  נותני שרות  לקוחותינו  צור קשר  תלונות הציבור  מאמרים