כתובת IP כניסהלראוטר/נתב  192.168.0.1 לחץ לכניסה לראוטר/נתב

שם משתמש                            admin

סיסמה                                     cableroot

משתמש חדש                        GATEWAY

בסרגל העליון ועל                   setup

בסרגל השמאלי.

במסך

Gateway – Basic Setup

יש לוודא כי השדות הבאים

מעודכנים באופן הבא:

LAN IP Address = 192.168.0.1

MTU Size = 0

 לחיבור עם חייגן:

יש לשנות את

הערך בשדה

WAN connection

type

ל-( L2TP (dhcp

ולעדכן את הפרטים באופן הבא:

PPP User Name

)1 שם

המשתמש בספקית האינטרנט

PPP Password

)2 – סיסמת

הגישה לחייגן של ספקית האינטרנט

שים לב:

שם המשתמש וסיסמת

פתיחת פורטים

הגישה שהוקצו על ידי ספקית

האינטרנט חייבים להיות באנגלית ואינם

יכולים לכלול אותיות רישיות )אותיות

"גדולות" או .)

Capital Letters

במקרה של שם משתמש או סיסמה

באותיות "גדולות" – יש לפנות לספק

האינטרנט לשינוי סיסמה

פתיחת הפורטים במודם-נתב

בממשק הניהול של המודם-נתב יש

ללחוץ על

GATEWAY בסרגל העליון ועל

Forwarding

בסרגל השמאלי.

בדף זה יש למלא את כתובות ה-

IP של כל

מחשב בו יש לבצע פתיחת פורטים

ושמחובר לרשת האלחוטית דרך המודם-נתב.

כל מספר אינדקס מציין פורט שייפתח ויש

למלא את הנתונים באותה שורה, עבור כל

מחשב. השדות למילוי:

כתובת ה-

IP של המחשב המחובר לנתב

אותה יש למלא תחת .

Local IP

הספרות 192.168.0 מתוך כתובת ה-

IP

קבועות ולא ניתנות לשינוי.

המספר האחרון בכתובת, ואותו יש למלא

הוא המספר של הכתובת שקובעה בדף .

Static Lease < GATWAY

בדוגמא שלעיל, כתובת ה-

IP של המחשב היא 192.168.0.10 , ובהתאם, נמלא את המספר 10

תחת .

Local IP

את השדה

Internal Port יש למלא על פי מספרי הפורט/ים של תוכנת השיתוף הרלוונטית

חילוץ מספרי הפורט לתוכנות שיתוף פופולאריות מוסבר לעיל, בשלב ב'.

בשדה

Public Interface Ip יש להשאיר את הערך 0.0.0.0 .

את השדות

Ext Start Port ו- Ext End Port יש למלא במידה והתוכנה משתמשת

בטווחים של פורטים ולא בפורט בודד. במקרה כזה, יש למלא את השדות עם טווחי הפורטים

מהנמוך )

Ext Start Port ( ועד לגבוה ) .)Ext End Port

בסעיף

Protocol יש לבחור את הפרוטוקול המתאים: TCP או UDP . למשל, בתוכנת

eMule

יש למלא שורה נפרדת עבור TCP ושורה נפרדת עבור UDP . כאשר בתוכנת

השיתוף לא מצוין פרטנית האם מדובר ב-

TCP או UDP , יש למלא את הערך .Both

לבסוף, יש לסמן

Enable וללחוץ על Apply בכדי לפתוח את הפורטים.

לאחר ביצוע הפעולות, יש לסגור את תוכנת השיתוף הרלוונטית ולפתוח אותה מחדש. כעת

אמורים להתקבל נתוני שיתוף תקינים.

מומלץ לשנות את שם הרשת

האלחוטית לשם מוכר כדי לוודא

שלמודם-נתב יתחברו רק משתמשים

מורשים.

יש ללחוץ על

WIRELESS בסרגל

העליון ועל

Basic בסרגל השמאלי.

ייפתח המסך:

.

Wireless 802.11b/g Basic

במסך זה יש לשנות את הערך תחת

Network Name (SSID)

מברירת המחדל לשם מוכר, שיהיה שמה של הרשת האלחוטית.

כמו-כן, יש לוודא כי כפתור

Broadcast SSID מסומן עם V תחת הערך Enable , בכדי ששם

הרשת האלחוטית יוצג וניתן יהיה לאתרה.

4.3.2 . אבטחת הרשת

פעולות האבטחה הבאות חיוניות על מנת למנוע ממשתמשים לא מורשים לחדור לרשת ו/או למחשב

הביתי. חדירה שכזו עלולה להיות תמימה ולהאט את מהירות הגלישה ברשת הביתית, אך במקרים

מסוימים עלולה להסתיים בגניבת מידע והחדרת וירוסים או מרכיבים זדוניים אחרים למחשבים ברשת.

מודם-נתב זה כולל שני סוגי הצפנת מידע:

1( פרוטוקול .

(Wired Equivalent Privacy) WEP

2( פרוטוקול

WPA או .(Wi-Fi Protected Access) WPA2

בחוברת זו מוסברת הצפנה בעזרת

WEP בלבד.

שים לב:

יש לבחור בהפעלה של אחת מהשיטות האלו בלבד! אין להפעיל את שתי שיטות

ההצפנה במקביל!

ראשי  אודותינו  דרושים  מחירון/הזמנות  אמצעי תשלום תמיכה  נותני שרות  לקוחותינו  צור קשר  תלונות הציבור  מאמרים