התשלום עבור שלושה חודשים ללא יכולת הקפאה או יציאה בשום חלק פעיל מזמן המנוי.

יש להסדיר התשלום לפני התחלת המינוי