שגיאה 602 או 633

שגיאה 629

שגיאה 650

שגיאה 651

שגיאה 678

שגיאה 691

שגיאה 720

שגיאה 718 או 721

שגיאה 734

שגיאה 645 ו 741

שגיאה 751 או 752

שגיאה 753

שגיאה 769