* Unable to Establish a dial up networking
connection

* The computer can not establish a connection.
check your user name and your password

הודעת
השגיאה הזו, בניסוחים האמורים או בניסוח אחר, היא הנפוצה ביותר שתפגשו. משמעותה:
שם המשתמש והסיסמא אינם חוקיים. שם המשתמש והסיסמא של ספק האינטרנט, כמובן, כי
בגישה לבזק אין צורך בסיסמא. ולמרות זאת, רוב הגולשים פונים למוקד התמיכה של בזק
עם התקלה הזו (קשה להאמין, אבל 1,808 אנשים פנו לבזק עם התקלה הזו ברבעון הראשון של
השנה בלבד). סיבות נפוצות לתקלה: התקשרות ראשונה כשהסיסמא הוזנה שגויה, הזנת סיסמת
הדואר בטעות, החלפה בין אותיות קטנות לגדולות, וכן הלאה.

הפתרון:
בדקו פעמיים שהסיסמא הוזנה כראוי, ואם לא טעיתם נסו לאתחל את המחשב. אם זה לא עוזר
פנו לספק האינטרנט.