* The computer you are dialing into is not
answering

עוד
הודעת שגיאה נפוצה מאד (1,277 פונים). סיבות אפשריות לתקלה: הגדרות לא נכונות
בחייגן (כולל מספר חיוג שגוי לספק האינטרנט), בעיית סנכרון, בעיה בדרייבר של
המודם, תקלה פיזית בכרטיס הרשת, בציוד הכבלים או במודם.

הפתרון:
ברוב המקרים סנכרון מחדש יפתור את הבעיה (ראה הסעיף בעיות סנכרון בחלק תקלות ADSL).
אם לא, ייתכן שיש בעיה במודם. אבל לפני שמתקשרים לספק, כדאי לבדוק אם יש במחשב שני
כרטיסי רשת המותקנים עם אותם מספרי IP. אם אין, מסירים את
תוכנת החייגן וכל מרכיבי הרשת, מאתחלים ומתקינים מחדש. טיפ: יש לשים לב לשוני
בהגדרות החייגן במחרוזת הHOST- בין מודם אלקטל
למודם של אורכית.