המלצת טל

מצלמות IP נתמכות ברובן על-ידיי אפליקציה לאייפון NetCamViewer אפליקציה זו תומכת ב

Airlink

Axis

Canon

Convision

D-Link

Edimax

Gadspot

Linksys

Level One

Mobotix

Panasonic

Panasonic

Pixord

Sharx Security

Sony

Toshiba

Vivotek

כיצד מחברים מצלמה DCS-920 לרשת אלחוטית?


תשובה:

1. יש לפתוח את הדפדפן ולהיכנס לממשק של המצלמה בכתובת של המצלמה.
(כדי לדעת את הכתובת של המצלמה יש להישתמש בתוכנה D-link Setup
Wizard).

2. יש ללחוץ על Setup מלמעלה ולבחור Wireless Setup מצד שמאל.

3. יש לשים נקודה על Enable  לוודא שאפשרות Infastructure מסומנת וללחוץ
על Site Survey.
נקבל רשימת רשתות שהמצלמה קולטת בטווח.

יש לבחור את הרשת אליה אנו מעוניינים לחבר את המצלמה.
יש לשים לב לעמודה Encryption. זו שיטת האבטחה בה מאובטחת רשת האלחוטית שאליה נחבר את המצלמה.
בהמשך נצטרך לנתון הזה.
בדוגמא שלנו: אנחנו מחברים את המצלמה לרשת DAP-1353 והשיטת האבטחה היא WPA-PSK.

אחרי שבחרנו את הרשת נלחץ על Select.

4. בחלק Wireless Security Mode אנחנו נבחר את שיטת האבטחה המתאימה.
במקרה שלנו נבחר WPA-PSK כי בחלון הקודם ראינו שהאבטחה היא WPA-PSK.
כמובן אם האבטחה על הרשת האלחוטית היא WEP נבחר WEP.

5. יש לרשום את הסיסמא לרשת האלחוטית וללחוץ על Save Settings.

6. אחרי שמירת ההגדרות אפשר לנתק את הכבל רשת מהמצלמה.

כיצד מגדירים מצלמה ברשת? (DCS-910/DCS-920, DCS-2102/DCS-2121)


תשובה:

לאחר סיום התקנת החומרה יש להכניס את  ה-CD הנמצא באריזת המצלמה אל תוך כונן התקליטורים של המחשב המחובר לרשת. ואז נקבל את המסך הבא:

נלחץ על Setup Wizard כמו שמודגש בתמונה על מנת להתקין תוכנת
זיהוי והגדרת מצלמה הנקראת D-Link Setup
Wizard SE
. נקבל את המסכים הבאים של התקנת התוכנה:

 לאחר סיום התקנת התוכנה הצלמית של D-Link Setup Wizard SE תופיע על שולחן העבודה שלכם:

כעת על מנת לזהות את המצלמה ברשת, לגשת אליה ולהגדיר אותה נפעיל את התוכנה  D-Link
Setup Wizard SE
בעזרת לחיצה כפולה על הצלמית שלה בשולחן העבודה. בהפעלתה התוכנה
תבצע חיפוש המצלמות ברשת אשר עשוי לקחת בין מספר שניות לדקה ובסופו של התהליך נקבל
את המסך הבא הכולל פרטים של המצלמה (או מצלמות אם יש יותר מאחת) אשר נמצאה ברשת.
הפרטים של המצלמה כוללים דגם המצלמה, כתובתIP וכתובת ה-MAC של המצלמה כמו שמופיע בתמונה הבאה.

 במסך הנ"ל נלחץ על כפתור ה-Wizard כמו שמודגש בתמונה למעלה כדי להגיע להגדרות
הראשוניות של המצלמה.
נקבל את המסכים הבאים של אשף הגדרות המצלמה:

יש להמתין עד שהמצלמה תופעל מחדש ואז שוב נקבל אל המסך הבא:

וכעת נלחץ על Link על מנת להתחבר למצלמה כמו שמודגש במסך למעלה.  נקבל את המסך הבא של כניסה למצלמה:

 בשדה של שם המשתמש נרשום admin ונלחץ על OK כמו שמודגש במסך למעלה. את שדה
הסיסמה יש להשאיר ריק.

נקבל את המסך הבא:

 כעת נסמן Java כמו שמודגש במסך למעלה על מנת לראות את הוידאו של המצלמה.

להגדרות מתקדמות יותר ניתן לעיין במדריך למשתמש המלא הנמצא על התקליטור של המצלמה.

הערה חשובה!

על מנת לראות את המצלמה מכל אתר מרוחק דרך האינטרנט, יש להגדיר הפניית פורטים בנתב המחבר בין הרשת הפנימית אליה מחוברת המצלמה לבין האינטרנט.

להלן הדוגמא להגדרת הפנית פורטים בנתב D300 של D-Link:

כניסה לנתב

יש לפתוח דפדפן (Internet Explorer, Mozilla, Netscape), ולגלוש לכתובת http://192.168.0.1

 נקבל חלון של שם משתמש וסיסמא בכניסה לנתב
שם משתמש הוא admin ואת החלון של סיסמא יש להשאיר ריק בסיום נלחץ
עלLog In וניכנס לנתב

 אחרי שנכנסנו לנתב נלחץ על "Advanced"
למעלה ואז על "Port Forwarding" בצד שמאל כמו שמופיע בתמונה
למטה ונקבל את המסך הבא:

נכניס את כתובת IP של המצלמה ברשת הפנימית ומ"ס הפורט המפנה למצלמה. מ"ס הפורט המפנה בדוגמא שלנו הוא 80

כמו כן ניתן שם שרירותי להפניה (בדוגמה שלנו השם הוא (Camera  ונסמן V בצד שמאל על מנת להפעיל את ההפניה, כמו שמופיע בתמונה למטה. בסוף התהליך נלחץ "Save Settings".

אחרי שסיימנו להגדיר את הפניית הפורט, נוכל לראות את את הוידאו של המצלמה מכל אתר מרוחק דרך האינטרנט על ידי הקשת כתובת IP חיצונית שהנתב מקבל מספקית האינטרנט בתוספת נקודותיים ומ"ס הפורט המפנה (במקרה שלנו – 80). את הכתובת הזאת ניתן לראות בעמוד ה-STATUS של
הנתב.

אם יש ברשותינו מצלמה או מצלמות נוספות, נצטרך להוסיף הפניה לכל אחת מהמצלמות שברשותינו בעמוד ה- Port  Forwardingשל הנתב כאשר כל אחת מהמצלמות מופנת ע"י פורט אחר. כלומר אם המצלמה הראשונה מופנת ע"י פורט 80, אז השניה צריכה להיות מופנת ע"י מ"ס פורט אחר, למשל
81.

על מנת לשנות ה-HTTP
Port של המצלמה, יש להכנס לממשק שלה, ללחוץ SETUP למעלה ואז על Network Setup בצד שמאל כמו שמופיע בתמונה
למטה:

כאן נסמן Enable ליד Second HTTP Port ושורת
Port Number נרשום את מ"ס הפורט הרצוי, אשר חייב להיות שונה בכל מצלמה ומצלמה ברשת שלנו.
כעת נחזור להגדרת הנתב ונבצע את ההפניה עבור המצלמה השניה:

 כפי שניתן לראות בתמונה למעלה לכל מצלמה יצרנו הפניה משלה.

כעת נוכל נוכל לראות את את הוידאו של כל אחת מהמצלמות מכל אתר מרוחק דרך האינטרנט על ידי הקשת כתובת IP חיצונית שהנתב מקבל מספקית האינטרנט בתוספת נקודותיים ומ"ס הפורט המפנה.

את הכתובת הזאת ניתן לראות בעמוד ה-STATUS של הנתב.

למשל אם כתובת IP החיצונית שלנו שהנתב קיבל מספקית האינטרנט היא 85.250.148.24, נוכל לראות את אחת המצלמות
שלנו (מצלמה א' בתרשים למעלה) ע"י הקשת http://85.250.148.24:80 בדפדפן האינטרנט ואת המצלמה השניה (מצלמה ב' בתרשים למעלה) נוכל לראות ע"י הקשת http://85.250.148.24:81 .

הערה :

אם הנתב שלכם הוא לא מתוצרת  D-Link, נא לפנות לתמיכה הטכנית של יצרנית הנתב ולקבל הוראות מתאימות להפניית פרטים באותו נתב.