בחברת UTM גריסה ישנן אפשרויות גריסה רבות אשר פותחו אם דרישת הלקוח

האפשרות הראשונה שעובדי החברה יגיע למעונכם ויעבירו את החומר הסודי באופן מקצועי ובטוח למפעל הגריסה.

ישנן עוד אפשרויות אך ונוספת היא גריסה במקום (שלכם)

האפשרויות היא מגרסה ניידת הנמצאת ברכב גדול

מגרסה ניידת אכן כשמה כן היא

מגרסה הנמצאת על רכב גדול וברכב גורסים את החומר הסודי הישר מביתכם / מהמשרד .

לא ניתן להוריד את המגרסה אליכם למשרד כמו ב “השכרת מגרסה”

אך כן אתם יכולים להיות באת הגריסה (חשוב לציין שכאשר החומר הסודי הועבר למעל הגריסה בחברתנו אתם כן מוזמנים להיום בחזקת החומר הסודי שלכם)

הנכם מוזמנים להימצא בעת הגריסה בכל שלב שהחומר הסודי שלכם בתהליך גריסה

לאחר הגריסה החומר עובר למחזור נייר במידה ואתם דורשים את החומר הגרוס הוא לרשותכם .

חשוב לציין שהמחזור עומד על סדר היום וחשוב לנו ולכולם

ת.ד 26220 מיקוד 61261 תל אביב
טל’ 072-2995533 פקס 03-5183161
Email : info@utm.co.il