מבוא.

1              דרישות ומצב המערכת לפני התקנה.

2.             התקנת התוכנה וה – DRIVERS.

קונפיגורציית המערכת   (  SETUP  ).

              מסך  הגדרות.

              תפריט מערכת.

              תפריט מתקן

           מצלמה.

           יציאה  (ממסר)

           כניסה  (גלאים)

           מיקרופונים.

              תפריט אירוע.

           גלאים.

           גילוי תנועה.

           אין אות ממצלמה.

           אין אות ממצלמה.

              תפריט יומן

              תפריט רשת.

              תפריט משתמש..

חלון מצב (סטאטוס) של תוכנת MAGIC RADAR DVR..

1.             מידע: הצגת תאריך ומידע על המערכת.

2.             מצלמות בהקלטה: הצגת הסטאטוס של כל מצלמה.

3.             גילוי תנועה: הצגת מצב החישנים החיצוניים המחוברים למערכת.

4.             אזעקה: הצגת מצב האזעקה.

5              ממסרים:הצגת מצב החישנים החיצוניים המחוברים למערכת.

6.             יומן אירועים.

7.             פנלים: מעבר בין הפנלים השונים של התוכנה.

8.             בחירת מצלמה: בחירת מצלמה לצפייה או כוון

9.             בחירת פונקציה: בקרה על פיצול המסך.

חלון שליטה של תוכנת MAGIC RADAR DVR..

3.             PTZ :  כיוון זום/ תנועה אנכית/ תנועה אופקית עבור מצלמה ממונעת.

מערכת החיפוש של MAGIC RADAR..

2.             כפתורי שחזור מידע שהוקלט.

3              זום ובהירות: בקרת זום ושליטה על בהירות ההקלטה.

8.             לוח זמנים: הצגת הקלטות עבור תאריך ושעה מבוקשים.

4.             יומן, ושמירה של  תמונה וסרט מוקלטים.

5              גבוי:  גיבוי מידע שהוקלט ליחידת גיבוי אחרת (כגון דיסק קשיח.

10.           חיפוש חכם.

12.           כללי

הודעות שגיאה של DVR ופתרונם.

1              לא ניתן להתקין את הכרטיס ה – DVR..

2              המערכת עבדה תקין ולאחר Reboot  התכנה לא עובדת.

3              חוסר אות , חלון לבן, חלון כחול, חלון שחור  על מסך התצוגה.

4              בעיית הקלטה.

5              מסכים שחורים.

חיבור ממסרים וגלאים  עבור כרטיס  4 כניסות.

חיבור לרשת אינטרנט.

1              מערכת  DVR..

2              מחשב מרוחק.

הפעלת  REMOTE CLIENT 

תוספת לחיבור EXPLORER בגרסאות ישנות.

 מבוא

 מערכת ה – Magic Radar  הנה מערכת מתוחכמת המיועדת ללכוד וידיאו ואודיו בפלטפורמת  PC .

 המערכת מיועד להקלטה  רציפה של 24 שעות ביממה ומכילה מספר רב של אפשרויות נוספות    שיתוארו בהמשך.

 המערכת קיימת במספר קונפיגורציות החל מ –  25  frame/sec  , 50 , 100 , 200 ועד  400  frame/sec   .

 קיימים סוגים שונים של כרטיסים המטפלים במגוון מצלמות  וקונפיגורציות

 החל מ – 4 מצלמות  ועד 32  מצלמות

 מערכת ה – Magic Radar  עובדת במערכות ההפעלה  Window 2000  ו- Window XP.

 חייבת להיות תאימות מלאה בין המחשב וכרטיס לכידת הוידיאו כלומר חייבים לבדוק את התאימות בין המרכיבים.

 המלצות  נכון לינואר 2007 :

קיימים מספר רב של אפשרויות. מומלץ להתקשר לאנטקו ולהתייעץ !

לב המערכת הינו לוח האם וכרטיס הוידיאו.

מספר הנחיות כלליות:

 • ·       במערכות עד 100 frame מומלץ להשתמש בלוחות אם מבוססים על   865    CHIP SET  –  INTEL
 • ·       במערכות מעל  100 frame מומלץ להשתמש בלוחות אם מבוססים על   945    CHIP SET  –  INTEL

 הקלטת הוידיאו צורכת משאבי מערכת רבים מאוד  לפיכך הקפד על הכללים הבאים:

 • מעבד מהיר , לוח טוב מהיר וזיכרון גדול יאפשרו עבודה קלה וחלקה של המערכת. 
 • ככל ש HD יהיה גדול יותר , זמן ההקלטה יהיה גדול יותר.
 • הקפד שהמערכת תיועד להקלטה בלבד ולא לצרכים אחרים (כגון עיבוד תמלילים, גלישה באינטרנט)

1        דרישות ומצב המערכת לפני התקנה

לפני התקנת הכרטיס יש לוודא שהמחשב מותקן ועובד כראוי .

מומלץ לחלק את ה – HD לשני חלקים. חלק קטן (10 GBytes) עבור מערכת ההפעלה וחלק שני עבור מערכת ההקלטה.

השלב השני הוא הכנסת הכרטיס ל – PCI SLOT (כאשר המחשב מכובה).

אם קיימים 2 כרטיסי עיבוד תמונה :  כרטיס ה – MASTER   יוכנס ראשון (קרוב ל  AGP SLOT  של כרטיס הוידיאו ולאחריו יוכנס כרטיס ה – SLAVE )

כרטיס ה – SLAVE ניתן לזיהוי לפי המדבקה על אחד מהרכיבים.

לאחר הדלקת המתח ולאחר עליית תוכנת החלונות תתקבל ההודעה הבאה:

 יש להקליד  על ביטול מספר פעמים.

 2.                  התקנת התוכנה וה – DRIVERS

בשלב הזה ניתן להכניס את ה – CD עם התוכנה למחשב. ב – CD יש מספר תוכנות. התוכנות הרלוונטיות הן MAGIC RADAR בעברית או באנגלית. מומלץ להעתיק את תכנת ה – magic radar לתוך כונן C ולהריץ את התוכנה. יש להריץ את הקובץ Anteco.New_MagicRadar.Hebrew(5100).exe

 לאחר הרצת התוכנה נקבל  :

ולאחר הקשה על NEXT

נקבל 2 תפריטים:

תפריט ה – AUTOMATIC  נועד להתקנה

 מלאה של הכול והוא התפריט המומלץ.

 תפריט ה – MANUAL נועד להתקין חלקים שונים.

לדוגמא: התקנת Magic Radar DVR Playback להשמעת ה – BACKUP במחשב אחר.

במהלך ההתקנה יופיעו מספר מסכים

שעל כולם יש לענות ב – YES  או continue  

בשלב האחרון של ההתקנה יש הכנה

מראש של כל הדיסקים ושל מערכת

הקבצים

(במידה והייתה מערכת אחרת מותקנת

על המחשב יש למחוק מראש את כל

קבצי הוידיאו, אנא טלפן והתייעץ)

בחלון בצד שמאל מופיעים כל הדיסקים הקיימים.

בעזרת מקש ה – ADD מוסיפים את הדיסקים לצד ימין.

מומלץ שעל כונן C יהיו 10 GByte

למערכת הפעלה

על כונן D על שאר הכוננים יוקלט רק הווידיאו.

בנוסף מגדירים 1000Mbyte   שיושארו

על כל HD

לאחר הקשה על Initialization  והקשה על Start

מתחילה הפעילות שנעה בין 30 דקות ועד שעתיים.

גרף ההתקדמות מופיע על המסך.

מי שממהר יכול לבצע quick initialization

אתחול מהיר – לא בודק את הדיסק הקשיח.

בסוף ההתקנה יתקבל המסך הבא:

בסיום ההתקנה יש לבצע  REBOOT   למחשב..

קונפיגורציית המערכת   (  SETUP  )

 המסך הראשון לאחר עליית המערכת הוא :

 שים לב שלמרות שלא הוגדרו כל משתמשים, המערכת מגדירה שתי משתמשים בצורה אוטומטית

Admin     ו – anonymous.  משתמשים אילו מוגדרים ללא Password .

 לאחר לחיצה על OK  ניתן להיכנס למערכת.

בלחיצה על כפתור הדלק מגיעים למסך התפריטים הבא

כיבוי מערכת: כיבוי תוכנת המצלמות

ניתוק משתמש מקומי: ביצוע  LOGOUT  למשתמש

מזער:הקטנת תוכנת הצלמות

הגדרות: ביצוע כל הגדרות המערכת

חיבור למערכת אחרת:באמצעות Remote client

SYSTEM : אינפורמציה על המערכת

שים לב חשוב לוודא שהגרסא היא מתאריך 16.11.2006 או מאוחר יותר.

1        מסך  הגדרות

 המסכים הראשים  בתפריט  SETUP הוא 

1. מערכת: הגדרות בסיסיות של המערכת

2. מתקן: הגדרות כל מתקני המערכת ( מצלמות, אזעקות , גלאים ….)

3. אירוע: הגדרת המערכת בעת אירוע (גילוי תנועה לדוגמא)

4. יומן: הגדרת הקלטת המערכת. 

5. רשת:  הגדרות רשת

6. משתמש: הגדרות משתמשי המערכת.

 2          תפריט מערכת

2-1. הורד את ה – √ מהגדר כיבוי מערכת (ניתן להגדיר כיבוי או אתחול המערכת אוטומטי).

2-2. וודא תיאור גרסה מדויק.

2-3. הגדרת יציאת וידיאו דרך TV out . ניתן להגדיר כך שכל המצלמות יוציאו יציאת וידיאו

       לפרק זמן מוגדר.

2-4 בעזרת מקש SYSTEM TIME SETUP ניתן לכוון את שעון הזמן של המחשב.

3          תפריט מתקן

בתפריט זה ניתן לקבוע את התצורה של : מצלמות , ממסרים , גלאים, מיקרופונים ואזעקה.

 3.1       מצלמה

3-1. הגדר את כל המצלמות הקיימות (ניתן לבצע "מצא מצלמות אוטומטית").

3-2. בחר את רזולוציית ההקלטה. מומלץ להשתמש ב –   CIF ( 288X384 ).

3-3. לחץ על "שחזר הגדרות". לאחר מכן  מומלץ לכוון ( אם אפשר) 15 frame/sec

3-4. קבע את סוג הווידיאו כ – PAL .

3-5.הכנס לתפריט המצלמות משמאל  וכוון את המצלמות.

 • האפשריות הינן:, 384 x 288)  D1 , half D1 , CIF  768 x 288 , 768 x 576) . עם הגדלת הרזולוציה, כמות frame/sec  עלולה לרדת, לכן מומלץ השתמש ברזולוציה CIF  כדי להפיק את האופטימום מן המערכת.

 3-6. הגדר שם מצלמה.

3-7. הגדר 5 או 10 שניות  לפני ואחרי הקלטה .

3-8. קבע רגישות בינונית  בגילוי תנועה.

3-9. לחץ על העתק לכולם (לכל המצלמות).

3-10.אם קיימת מצלמה ממונעת הגדר את הפרמטרים הבאים :

 • סמן √ בהשתמש במצלמה ממונעת
 • הגדר סוג פרוטוקול למצלמה  (לדוגמה   TPD7720  )
 • הגדר כתובת מצלמה
 • בדוק נתוני יציאה טורית ( בד"כ לא צריך לגעת)

 עבור מקרים מיוחדים קיימות הגדרות נוספות:

 קביעת אזורי תנועה

 אפשרות זאת נועדה לחסום אזורים במסך

 בגילוי תנועה. לדוגמא אם קיים בתמונה

מסך מחשב שמהבהב  המחשב יבצע הקלטה

 קבועה 24 שעות.

לוחצים על קביעת אזורי תנועה ומסמנים

 את הרשת הסגולה בהתאם לנדרש.

ניתן לקבוע גם מספר אזורים שיונים.

 1. מעקב חפצים : אפשרות זאת נועדה לעקב אחרי אובייקטים

קובעים את התמונה הראשית.

מסמנים את האובייקט ואם מישהו גונב את

האובייקט יהיה הבהוב על המסך. 

 1. ספירת אנשים: אפשרות לספור אנשים: ( המצלמה חייבת לעבוד בגילוי תנועה, גילוי תנועה צריך להיות מוגדר כולל כל כמה שניות תעודכן הספירה). על המסך תהיה ספירה של האנשים. ניתן לקבוע את סוג הגילוי בעזרת גלאי חיצוני או בעזרת גילוי התנועה של התוכנה.
 2. ספירת אנשים עובדת בשני כלים :

א.      גילוי תנועה- השימוש בגילוי תנועה קל לתיכנות אבל יוצר ריבוי קריאות שווא- זה בגלל שקשה למערכת לתרגם תנועה אמיתית בשטח  לתנועה דו מימדית במערכת ההקלטה.

זה יוצר בעיה כשיש מצב בו הרבה אנשים "מסתובבים " בשטח הספירה.

יתרונות : קל לתיכנות, לא מצריך חומרה נוספת.

חסרונות: אחוז סטיה גבוה מאד מהמקור, לא מסוגל לספור קבוצה של אנשים.

ב.      גלאי אזעקה: אופו החיבור של גלאי כגון גלאי נפח או מגנט לדלת    דומה מאד לאופן חיבורו למערכת אזעקה פשוטה.

חיבור הגלאי בפל האחורי לכניסות אזעקה (עיין פרק כניסות)

ותכנות המערכת בנספח ספירת אנשים לאותה כניסה.

יתרונות: במרווחי גילוי של שניה בין תנועה לתנועה יש אמינות גבוה יותר מאשר גילוי תנועה ממצלמה.

חסרונות: יש צורך בהתקנה וכיול גלאי חיצוני.

              עלות נוספת להתקנה וחומרה לפי הצורך

3.2   יציאה  (ממסר)

בטבלה הראשית קובעים את הממסרים הקיימים ( הממסר נקרא יציאה):

בהגדרת כל ממסר קובעים את פרק הזמן שבו יופעל הממסר ואת פרק זמן ההמתנה מרגע קבלת הבקשה ועד סגירת הממסר. שים לב הממסר הינו מגע יבש ראה חיבורים בסוף החוברת

3.3   כניסה  (גלאים)

בטבלה הראשית קובעים את הגלאים הקיימים במערכת (כניסה)

בהגדרת הגלאי קובעים את סוג הגלאי אם הוא מסוג פתוח או סגור Normally Close or Normally Open

3.2        מיקרופונים

בטבלה הראשית קובעים את הקישור בין מיקרופון למצלמה

בהגדרת המיקרופון קובעים את רגישות המיקרופון. יש לקבוע את הרגישות על 1 (צד שמאל) .

3.3   אזעקה

ניתן לאפשר "אזעקה" כלומר השמעת צפצוף התראה במחשב ( עד 60 שניות )

ניתן לקבוע איזה צליל יהיה לאזעקה.

4          תפריט אירוע

תפריט זה קובע את התנהגות המערכת בעת אירוע של:  גלאי , גילוי תנועה ואין אות ממצלמה.

4.1   גלאים

במסך הראשי של הגלאים קובעים בהפעלת הגלאים איזה מצלמות יקפצו למסך ולאיזה פרק זמן.

 בכל גלאי ניתן לקשר הפעלת גלאי להקלטת מצלמה, הפעלת ממסר או סירנה.

 • בגרסה זו נוספה אפשרות שבעת הפעלת גלאי תנותב תמונה ליציאת המוניטור.

4.2  גילוי תנועה

במסך הראשי של גילוי תנועה קובעים שבהפעלת גילוי תנועה, איזה מצלמות יקפצו למסך.

  בכל גילוי תנועה ניתן לקשר הפעלת גילוי להקלטת מצלמה, הפעלת ממסר או סירנה.

חובה לבדוק קישור 1:1 בין גילוי תנועה למצלמות!

4.1  אין אות ממצלמה

אם אין אות ממצלמה (תקלה במצלמה או חבלה במצלמה) ניתן לקבוע אילו מצלמות חלופיות יקליטו

 4.2  אין אות ממצלמה

ניתן להגדיר צורת עבודה של watchdog  במערכת

השימוש באופציה זו מסוכן מאוד ולא נועד לשימוש יום יומי.

             תפריט יומן

ביומן ניתן לקבוע איך תעבוד כל מצלמה ומתי היא תיכנס לעבודה. שיטות העבודה הן:

N          צפייה בלבד.

R          הקלטה קבועה כל הזמן.

E          הקלטה רק לאחר גילוי תנועה.

H          הקלטה קבועה והפעלת גילוי תנועה במקביל.

שיטת העבודה המומלצת – הקלטה לפי גילוי תנועה 24 שעות ביממה (E) . יש לגרור את הסמן על כל הטבלה.

 יש לשים לב :

שבתפריט מתקן חייבים לסמן ב –o את כל הטבלה עבור ה – motion detection !!!

* בטבלה ניתן להגדיר פעילות שונה עבור חגים ולסמן את החגים בטבלה.

* טבלה זהה קיימת עבור ממסרים וגלאים כאשר X מסמן כיבוי   ו- O מסמן הפעלה.

* ניתן גם להגדיר גיבוי אוטומטי יומי שיתחיל כל יום בשעה מסוימת ויעבוד על פרק זמן מוגדר

6        תפריט רשת

 בתפריט זה קובעים:

 • בהתחברות דרך ה-Explorer : מגדירים 90 PORT  על מנת לצפות דרך ה – EXPLORER .
 • ניתן להוריד את ה – V ואז לא נדרש לבצע  LOGIN .          
 • ניתן להאיץ את מהירות ה- explorer בעזרת ביטול התמונות הקטנות.
 • בהתחברות דרך Remote Client : 1000  PORT  על מנת לצפות בתכנה.

הגדרת רוחב פס ל ADSL 150K או בהתאם לרוחב הפס הקיים.

 • ·        שים לב כשמגדירים פורט 1000 הכונה שהמערכת עובדת 

ב-    Port range מ –  1000-1021  עבור 10 משתמשים. 

(1000 עבור מסך ה client  וזוג ports  עבור כל משתמש)

 • בגרסה זו  ניתן להיכנס להגדרות הרשת של המחשב בעזרת לחיצה על   IP Address Setup
 • דיווחים:
 • בתוכנת ה    Magic Radar     ניתן לשלח דיווחים בעזרת מספר אפשרויות:
 •  
 • שליחה ל – DVR MANAGER                    שליחה לשרת MAIL                    שליחה לטלפון
 • ניתן לדווח על כל אחד מהאירועים
 • תוך כדאי תזמון הדיווח
 •   7        תפריט משתמש

בתפריט הראשי נראים כל המשתמשים במערכת. ניתן להוסיף , לשנות ולמחוק משתמשים

 

עבור כל משתמש ניתן לקבוע את רמת ההרשאות ואת המצלמות שהוא יכול לצפות בהן.

(תמיד מומלץ לייצר עוד משתמש בעל כל ההרשאות למעט הרשאת מנהל) .

קביעת רמת המשתמש נועדה עבור רמת שליטה על מצלמות ממנועות . ככל שרמת המשתמש נמוכה יותר למשתמש יש עדיפות  גבוהה יותר. רמה 0 היא רמת השליטה הגבוהה ביותר.

* הערה: יש להוריד את הרשאת ה – Admin בעת יצירת משתמשים נוספים על מנת שלא יהיו בעיות בהתחברות מרחוק. 

שים לב לא יכולים לעבוד 2 משתמשי  admin  בו זמנית !

 קיימת  אפשרות  שבא ניתן להגדיר פרקי זמן עבודה עבור המשתמש.

חלון מצב (סטאטוס) של תוכנת MAGIC RADAR DVR 

 לאחר ביצוע כל ההגדרות יש לשים לב לדברים הבאים:

 1.        מידע: הצגת תאריך ומידע על המערכת

בחלון העליון למעלה מתואר סו הכרטיס וגרסה של תוכנת ה – MAGIC RADAR

זמן ותאריך המערכת.  הזמן נלקח באופן אוטומטי משעון ה – Windows .

2.         מצלמות בהקלטה: הצגת הסטאטוס של כל מצלמה

2-1. אפור: מצלמה לא פעילה

2-2.צהב: מצלמה פעילה

2-3. אדום:מצלמה במצב הקלטה

3.         גילוי תנועה: הצגת מצב החישנים החיצוניים המחוברים למערכת

 3-1. אפור: גלאי לא פעיל

3-2. צהב: גלאי פעיל

3-3. אדום: גלאי בפעולה

4.         אזעקה: הצגת מצב האזעקה

 5-1. אפור: אזעקה לא פעילה

5-2. צהב: אזעקה פעילה

5-3. אדום: האזעקה הופעלה

5          ממסרים:הצגת מצב החישנים החיצוניים המחוברים למערכת

 5-1. אפור:ממסר לא פעיל

5-2. צהב: ממסר פעיל

5-3. אדום: ממסר הופעל

 6.         יומן אירועים

 6-1. לפתיחה לחץ "לוח אירועים"

6-2. תאריך: בחר בתאריך הרצוי

6-3. רשימת אירועים: מציג את האירועים

6-4. רענון: מרענן את המסך

6-5. יציאה: סוגר את החלון של "לוח האירועים"

6-6. בטל: מוחק אירוע

6-7. בטל הכול: מוחק את כל האירועים

7.         פנלים: מעבר בין הפנלים השונים של התוכנה

 8.         בחירת מצלמה: בחירת מצלמה לצפייה או כוון                      

٭     מתייחס רק למצלמות שהוגדרו 

9.         בחירת פונקציה: בקרה על פיצול המסך

 11-1. מסך מלא: הצגת מסך מלא

11-2. פיצול 1: הצגת מסך אחד

11-3. 4 פיצולים: הצגת 4 מסכים

11-4. 7 פיצולים: הצגת 7 מסכים

11-5. 9 פיצולים: הצגת 9 מסכים

11-6. 13 פיצולים: הצגת 13 מסכים

11-7. 16 פיצולים: הצגת 16 מסכים

11-8. החלפה אוטומטית: עובר בין מסכים מפוצלים בפרקי זמן שווים

חלון שליטה של תוכנת MAGIC RADAR DVR 

 חלון זה דומה לחלון מצב ובו שליטה על מספר אפשרויות.

בלחיצת לחצן ימני של העכבר על אחת מהמצלמות מקבלים את התפריטים הבאים:

 • יציאה למוניטור
 • כוון צבע
 • תצוגה על המסך
 • הקלטה 

*יתכן ויהיו תפריטים נוספים על המסך ( בהתאם להפעלתם ממקומות שונים בתוכנה)

יציאה לכוון מוניטור

הפעלת יציאת  TV OUT  למוניטור חיצוני.

כוון צבע

 2-1. בהירות: כיוון בהירות

2-2. ניגודיות: כיוון ניגודיות

2-3. צבע: עוצמת צבע

2-4. גוון: כיוון גוון

3-5. שחזר הגדרות בסיס: משחזר הגדרות ראשוניות של תוכנות הבסיס.

OSD

מידע על מצלמה  ( שם המצלמה )

   DETECTION ZONE     (הקוביות האדומות על המסך)

הקלטה פעילה

הפעלת הקלטה קבועה אפילו כשמוגדרת הקלטה לפי גילוי תנועה

תפריטים נוספים במסך השליטה לשליטה על מצלמה ממונעת.

2.                  PTZ :  כיוון זום/ תנועה אנכית/ תנועה אופקית עבור מצלמה ממונעת   

3-1. זום: הרחקה או תקריב של התמונה

3-2  אור: שליטה על צמצם

3-3. פוקוס: מיקוד תמונה

3-4. ▲▼◄►: בחירת כיוון

3-5.    קביעת נקודות Preset

       וקביעת מסלול  (Touring)

 סעיף 3-5 מתייחס רק למצלמות שהוגדרו  כממונעות

 קביעת  PRESET 

 צריך למקם את המצלמה הממונעת במקום הרצוי.

לוחצים על PRESET ומגדירים את המקום.

ניתן לקבוע כמות גדולה של PRESET.

קביעת  סריקה

 הגדר את שם הסריקה.

הכנס מספר נקודות ל – סריקה.

קבע את זמן ההשהיה

קבע את מהירות הסריקה (לא מומלצת מהירות גבוהה כי המצלמה יכולה להינזק)

 יציאת מוניטור

 בלחיצה על מקש הטלוויזיה

 ניתן לבחור את יציאת המצלמות למוניטור חיצוני.

מערכת החיפוש של MAGIC RADAR

 מערכת החיפוש נועדה לחיפוש מהיר תוך שניות. בחר את החודש והיום המופיעים למעלה מימין.

(שים לב יום שבוצעה בו הקלטה מודגש) בחר  את הזמן מתוך סרגל הזמן למטה.

לחץ על כפתור ה- PLAY וצפה בתמונות.

קיימת אפשרות ללחץ על אחת המצלמות, ללחוץ על לחצן ימני של העכבר ולראות את התצוגה

באותה המצלמה בזמן אמת וזאת מבלי לעבור לחלון של מצב.

2.         כפתורי שחזור מידע שהוקלט

            2-1  ◄◄: העברה מהירה לאחור

            2-2.     ◄: העברה אחורה

            2-3:      ■: עצור

            2-4. ►    : נגן

            2-5. ►►: העברה מהירה קדימה

            2-6. ◄ ׀׀ : מעבר לתחילת ההקלטה הראשונה ביום

            2-7.   ◄ ׀: הרצת פריים אחד אחורה

            2-8.       :  קפיצה ישירה ללא חיפוש למקום בו היה אירוע  או עצם באחת המצלמות

            2-9.    ׀►:הרצת פריים אחד קדימה

            2-10. ׀׀►: מעבר לסוף ההקלטה האחרונה ביום

 3          זום ובהירות: בקרת זום ושליטה על בהירות ההקלטה

 3-1. חידוד:כיוון החדות של הת4   מונה

            3-2. זום:    כיוון זום פנימה/החוצה

            3-3. בהירות: כיוון בהירות

            3-4. ניגודיות : כיוון ניגודיות של התמונה

            3-3. הגדרת בסיס: איפוס הגדרות הבסיס(ברירת מחדל)

8.                  לוח זמנים: הצגת הקלטות עבור תאריך ושעה מבוקשים

              8-1. ▲▼: לעבור בין המצלמות

8-2. ◄►: לנוע קדימה או אחורה בסקאלת הזמן

8-3.  +  – זום: לכוון פערי זמנים בתאריך רצוי (מעבר בין רזולוציית שעות לדקות)

4.         יומן, ושמירה של  תמונה וסרט מוקלטים

  שמירה

 4-1. שמירת קטע בסרטון כקובץ AVI

4-2. שמירת תמונת סטילס עם חותמת מים

4-3. שמירה: תמונה כקובץJPG

4-4. שמירת: מספר רב של התמונות

       בפרק זמן מוגדר.(לדוגמה 2 דקות)

 שמירת תמונה כסרטון

 עמוד על תחילת הקטע הרצוי במצלמה הרצויה.

לחץ על שמור כסרטון.

לחץ על התחל וקבע את מיקום שמירת הסרטון.

לחץ על עצור לסיום ההקלטה.

 ניתן להקליט גם בפרק זמן מסוים.

5        גבוי:  גיבוי מידע שהוקלט ליחידת גיבוי אחרת (כגון דיסק קשיח

 בחר את הסמל של חיצים לכוון המחשב

בחר "והתחל גיבוי". ובחר דחיסה כמו בשרת

 5-1. תאריך: בחר תאריך ושעה שאותם ברצונך לגבות

5-2: בחר דיסק קשיח והגדר ספריה אליו ברצונך לנתב את גיבוי החומר

5-3: החל גיבוי:  קבע מצלמות והתחיל פעולת גיבוי

5-4: סגירה: סיום גיבוי

 אפשרות נוספת היא ליצור סרטון קובץ הפעלה ללא צורך בנגן סרטים:

יש ללחוץ על "צור קובץ הפעלה" , בחירת זמן, בחירת ספריה, בחירת מצלמה.

 בחירת מצלצה

לאחר יצירת הקובץ ניתן להריץ אותו עם לחיצה על הקובץ עצמו.

 10.            חיפוש חכם

ניתן לבצע חיפוש חכם בלחיצה על 

חיפוש לפי אירוע, עצם, קופה או ספירת

אנשים.

 חיפוש לפי ספירה                      חיפוש לפי קופה                                                חיפוש לפי אירוע

 חיפוש לפי עצם

חיפוש זה יעיל במיוחד למצוא תנועה

בחלק מהתמונה.

 בחר את האזור הרצוי.

בחר את הזמן הרצוי.

לחץ על התחל והתוכנה תתחיל

לסרוק את הקטע המבוקש.

את תוצאות החיפוש ניתן לשמור

בספר האירועים.

12.       כללי

אנטקו לא תהיה אחראית לכל תקלה שמקורה בתוכנות מדף המותקנות במחשב הביתי ו/או בחומרת המחשב הביתי המפעיל את המערכת.

הודעות שגיאה של DVR ופתרונם

 1        לא ניתן להתקין את הכרטיס ה – DVR

 • כנס ל – Window תחת הרשאת Administrator  !!!
 • כנס ל – Control Panel   לתוך Systems  .
 • הכנס  ל – Device Manager   לתוך תפריט Sound Cards
 • בדוק האם המערכת מזהה את כרטיסי ה – DVR Audio Capture Driver
 • אם הכרטיס קיים ייתכן ויש בעיה ב-Slot  .
 • כבה מתח והחלף Slot .
 • אם הבעיה עדיין קיימת ייתכן ויש בעיה בכרטיס.
 • החלף כרטיס ונסה להתקין מחדש

 * ייתכן וקיימת בעיה בין המחשב לבין הכרטיס, התייעץ טלפונית עם החברה.

 הערה: אם היה במערכת כרטיס ישן ובוצעה רק עדכון גרסה. ייתכן ויש בעיות drivers   התקשר טלפונית לקבלת עזרה.

 שים לב את תכנות MR 4XXX  ומעלה לא ניתן להתקין על כרטיסים ישנים מסוג   !!! V6 

2        המערכת עבדה תקין ולאחר Reboot  התכנה לא עובדת.

אם המחשב מדווח על  בעיה  ב – "File system"   הכנס דרך  start  לתוכנת ה – Magic Radar והרץ את אפליקציית "DVR File System Installer "  בדוק שקיים דיסק הקלטה מצד ימין של החלון.

אם לא קיים העבר בעזרת ADD  את דיסק ההקלטה מצד שמאל לצד ימין  ואח"כ  לחץ על  Close

*אזהרה: שים לב אל תלחץ בטעות עלinitialize  אחרת תמחק את כל הקלטות הוידיאו !

3        חוסר אות , חלון לבן, חלון כחול, חלון שחור  על מסך התצוגה

 • בדוק האם המצלמה וספק הכוח שלה מחוברים.
 • בדוק  Setup ß מתקן ß מצלמה , האם המצלמה מסומנת כפעילה , אם לא יש לסמן את המצלמות המחוברות, כפעילות. אתחל את התוכנה על-ידי יציאה דרך כפתור הדלק  והפעלתה מחדש.
 • בדוק האם למשתמש יש הרשאה לראות את המצלמות (בתפריט הגדרות משתמשים)
 • אם קיימת בעיה במספר מצלמות ,נתק את כל המצלמות וחבר אותן אחת אחרי השנייה , ייתכן ואחת מהמצלמות גורמת לבעיה בשאר המצלמות ( בעיית חשמל).
 • בדוק שהמצלמה עובדת בצורה תקינה ויש תמונה טובה במצב דינאמי.
 • בדוק ביומן אירועים את זמן הפסקת ההקלטה
 • בדוק האם קיימת בעיה ביומן (הפסקת חשמל, שינוי קונפיגורציה וכ"ו)
 • בדוק את  ה-LED בחלון מצב (צהוב . אדום)
 • אם ה – LED  במצב אפור יש בעיית קונפיגורציה.
 • אם ה –LED  במצב צהוב יש בעיית קונפיגורציה , בדוק באירוע ויומן, ייתכן ואין קישור בין גילוי תנועה להקלטה
 • ניתן לבודד את הבעיה על ידי בחירת הקלטה (R) ביומן ווידוי בחיפוש שמתבצעת הקלטה.
 • אם המצלמה מקליטה ייתכן ויש בעיה בהגדרת גלאי התנועה.
 • בדוק בחלון מערכת אם מצב הזיכרון במצב הקלטה פעם אחת כלומר הקלטה עד מילוי הדיסק הקשיח ללא פעולת Recycle.

4        בעיית הקלטה.

5        מסכים שחורים.

לפעמים בשרת המצלמות או ב – client רואים את תוכנת המצלמות כמסכים שחורים.  בד"כ הבעיה נובעת מכרטיס וידיאו או מ-drivers .

יש להגיע שולחן העבודה  ->  קליק ימני על העבר ולבחור  properties  ->

ב display properties יש לבחורsettings    ->  לבחור  trouble shooting ->

במסך יש לבחור האצת חומרה Hardware acceleration והעביר את הסרגל עד למצב ללא none .

אם הבעיה נפתרה – המסקנה שצריך לתקן את בעיות הוידיאו.
חיבור ממסרים וגלאים (עבור כרטיס 8 ו – 16 כניסות)

בפנל הכניסות והיציאות קיימים מספר דוגי חיבורים:

8 או 16 כניסות וידיאו

1 יציאת TV OUT

8 יציאות ממסרים ( בכל יציאה : Normally Close , Common , Normally Open )

זוג יציאות  12М ,  GND

16 כניסות גלאים  ( סט של 4 כניסות (לבן ) ו – Common (שחור) )

זוג יציאות  12М ,  GND

יש לשים לב שבתוכנת MAGIC RADAR יש פרמטרים שצריך לכוון.

גלאים

ממסרים

TV_OUT

12V (RED

GND (Black

Normally Close  8

                  Common 8

Normally Open 8

 Common  1

Normally Open  1

Normally Close  1

חיבור לרשת אינטרנט

1        מערכת  DVR

בדוק את ה – PORT המוגדרים במערכת  ( דרך SETUP   הכנס לתפריט רשת )

1        הסטנדרט של אנטקו הוא פורט 90 לאינטרנט  ן – 1000 ל    DVR SYSTEM .

2        חבר את המחשב דרך כבל רשת ל – ROUTER ואת ה ROUTER   ל – ADSL .

3        קנפג את המחשב לכתובת ה – TCP בהתאם לסוג ה – ROUTER . ( כניסה דרך Start . Settings , Network Connections , Local area Connections  )

4        הכנס לInternet explorer  , וודא שהנך יכול לגלוש באינטרנט.  אם תכנס לאתר http://UTM.co.il  תמיכה –  תמיכה כללית – זיהוי כתובת IP  תוכל לוודא את כתובת ה – IP של שרת ההקלטות.

5        וודא שה- ROUTER ברשותך פתוח עם ה- PORTS  לאינטרנט (ראה סעיף 2 )

6        וודא שה – Firewalls  שקיימים על המחשב פתוחים לאפליקציית capture.exe .

2        מחשב מרוחק

1        חבר את המחשב לאינטרנט.

הכנס ל –  Internet Explorer .  הקש כת