052-4740574  צוות טכנאים

מכירות    שידרוגים    משומשים    תיקונים

זכרונות

HHD

כבלים :

רשת

מוצלב

חשמל