מחיר לק”ג 7.8 ₪ (במידה וסוכם אחרת נא לציין זאת)
מינימום הזמנה/הגעה 650 ₪ (במידה וסוכם אחרת נא לציין זאת)
עלות הובלה במדרגות : החל מהמדרגה הראשונה ועד לקומה (העליונה/התחתונה)
תיהיה תוספת של  20% כך יהיה עבור כל קומה או חלק ממנה
במידה והגענו / בדרך אליכם נכנס מסמך זה לתוקף
ניתן לבטלו בכל שלב עד 24 שעות ממועד ההגעה בשליחת הודעה “מבטל”
במידה וההזמנה בוצעה וההגעה תתבצע בפחות מ 24 שעות לא ניתן לבטלה
ותחויבו בעלות מינימום שסוכמה (באותה עלות ניתן לממש גריסה)
לדוגמה : 1 ק”ג = 7.8 ₪ חלקי (המינימום) 650 ₪ שהם 83 ק”ג שאתם ראשיים למסור לנו לגריסה
במידה והעמסנו לרכב את החומר שלכם ובאופן קיצוני בחרתם להפסיק את השרות מולנו (מכל סיבה)
יגבה תשלום של 2 ₪ לק”ג (לכל ק”ג שירד מהרכב) ובתוספת סכום המינימום שסוכם
הנכם מתבקשים לאשר הזמנה
לאחר שקראתם את המסמך נא לשלוח את המילה “מאשר “
מרגע שליחת האישור מסמך זה תקף