ספק ללא תשתית
( בזק / כבלים ) המחירים אל פי המחירון , רק בתשלום מזומן ( ללא הוראת קבע ) התשלום הוא לשלושה חודשים מינימום
לא תינתן יכולת הקפאה , ביטול , יציאה , החזר כספי להפסקת המנוי לפני סיומו
כמה משלמים ואיך
החישוב פשוט , ניגשים למחירון בוחרים חבילה ומכפילים ב 3
לדוגמה :
עלות חבילה 50 ש"ח * 3 = 150 ש"ח ויש לכם אינטרנט לשלושה חודשים .
מינימום תשלום חודשי 50 ש"ח
בנדלים
חבילות משולבות ספק ותשתית
החישוב פשוט , ניגשים למחירון בוחרים את הבנדל המתאים ומכפילים ב 3
עלות חודשית לתשתית היא 150 ש"ח ומינימום ספק 50 ש"ח  כך שיוצא מזה מינימום 200 ש"ח לבנדל  ספק + תשתית
לדוגמה :
עלות הבנדל 200 ש"ח * 3 = 600 ש"ח ויש לכם אינטרנט לשלושה חודשים .
כמו כן תשלום עבור ההתקנה הוא תשלום חד פעמי בסה"כ 170 ש"ח
יש להפקיד פיקדון
עבור ציוד בזק / כבלים , בהחזרת הציוד שלם ותקין ( באישור בזק / כבלים ) יוחזר הפיקדון
לתשתית בזק 480 ש"ח
לתשתית כבלים 150 / 400 ש"ח
( פרטי חשבון הבנק : מס' חשבון 151000/44 , מס' בנק 10 לאומי, סניף 803, ביאליק ).