צפיה מהאייפון

שם האפליקציה EAGLEEYES (חינם)

שם האפליקציה EAGLEEYES_ PLUS (חמישה $)

באפליקציה חינם ניתן לראות את כל המצלמות

באפליקציה בתשלום (5 $) ניתן לצפות בכמה אתרים מבלי לצאת מהאפליקציה

וכמו כן לצפות בהקלטות

H.264 Network DVR

מדריך הגדרות בסיסיות למשתמש

USB

בשליטת עכבר GUI תצוגת


משתמש יקר, אנא קרא בעיון את ההוראות. ממולץ לשמור את החוברת לעיון ושימוש בעתיד

אזהרה: זהו מוצר מ-

CLASS A . באזור מגורים מוצר זה עלול לגרום להפרעות בקליטת שידרי רדיו וטלוויזיה

1

.1 תצוגתUI עם שליטת עכבר USB

USB

1.1 חיבור עכבר

חבר את העכבר לאחת מנקודות חיבור ה

USB בקדמת מכשיר ה DVR . בדוק האם סמל העכבר מופיע על

המסך. אם כן, החיבור בוצע.

הזז את העכבר אל לוח המספרים על מנת להזין את הסיסמא. סיסמת ברירת המחדל של האדמיניסטרטור

הינה 0000 . הסטטוס ישתנה מ- נעילת מקשים ל- אדמיניסטרטור . בצד שמאל של המסך יופיע

סרגל תפריט מהיר

.

לתשומת לבך:

קיימות שתי רמות משתמש בגישת משתמשים ל- DVR . תוכלו לקבוע את הרמות בתפריט

ראשי

SYSTEMS TOOLS . פרטים נוספים ניתן למצוא במדריך למשתמש.

1.2 סרגל תפריט מהיר

הזז את סמן החץ כדי להציג את חמשת האפשרויות הבאות בסרגל התפריט:

הזנת סיסמא

תפריט מהיר: מצב סגור

לחץ להצגת לוח הערוצים וסמן את הערוץ שברצונך לבחור. לפרטים

נוספים, ניתן לעיין בסעיף 3.2 "סרגל תפריט מהיר" ב"מדריך למשתמש".

לנגינת הוידאו לחץ להצגת לוח הבקרה של מסך ההקלטות ולחץ על

האחרון שהוקלט או לחץ על לביצוע חיפוש .

עבור תחילה לערוץ הרצוי ולחץ על

. לחץ על המסגרת האדומה בחלק

השמאלי התחתון של המסך כדי לעבור לחלק שברצונך לראות. ליציאה ממצב

הגדלה לחץ על

לחץ על מנת לבחור את ערוץ האודיו הרצוי. במצב של שידור חי ניתן

PLAYBACK

. במצב נגינה, ניתן לבחור בערוצי AUDIO LIVE לבחור רק

AUDIO LIVE

ובערוצי

לחץ למעבר למצב

PTZ ולהצגת לוח בקרה של מצלמת PTZ .

2

1.3 תפריט ראשי

לחץ על מקש ימני בעכבר בכמקום כלשהו על המסך כדי להציג את התפריט הבא, ליציאה לחץ

על מקש ימני שנית.

Main Menu

הגדרות בסיסיות

לחץ להגדרות תצוגה, רגישות

עכבר, הגדרות הקלטה

וקביעת תאריך

הגדרות תאריך

לחץ לקביעת תצוגת תאריך

ושעון קיץ/חורף

מערכת

לחץ לקביעת תצורת

מערכת.

מידע אירוע

לחץ כדי לעבור לתפריט

חיפוש אירוע

הגדרות מתקדמות

לחץ להגדרת תמונה, גילוי,

התרעות ורשת

יומן

לחץ להגדרת טיימר

הקלטה, טיימר גילוי וטיימר

אזעקה.

3

מבנה התפריט הראשי

הגדרות בסיסיות

כללי

הצג שם מצלמה

הצג אירוע

תצוגת תאריך

רגישות עכבר

העדפה )לדגם נבחר

בלבד(

הגדרות הקלטה

קביעת תאריך

הגדרות זמן

הצגת תאריך

פורמט

שעון קיץ

שעון חורף/קיץ

מערכת

כלים

שפה

סיסמת מנהל

סיסמת מפעיל

שדרוג

ייצוא הגדרות

ייבוא הגדרות

מידע מערכת

קצב העברה

ID

כתובת