התחל

CMD

IPCONFIG

עכשיו יש לנו את כתובת הראוטר/נתב

הכתובת נמצאת ב DEFAULT GATEWAY

ועכשיו נבחר בראוטר/נתב