בנדל ספק תשתית

בזק

בנדל בזק

מהירות          עלות              החזקת קו

2.5               90   ש"ח       25 ש"ח

  5                105 ש"ח       25 ש"ח

  10             111 ש"ח       25 ש"ח

HOT / כבלים

בנדל HOT

מהירות         עלות

2.5               88   ש"ח

  5                125 ש"ח

  12             151 ש"ח