סיום  גריסה א מדינה
חב' א מדינה מאשרת שהחומר שהופקד
על ידיכם נגרס בסודיות וביסודיות .
ת.ד 26220 מיקוד 61261 תל אביב
טל' 03-5183159   פקס 03-5183161
www.utm.co.il  Email : info@utm.co.il