7 בזק

בזק 7
התחל
לוח הבקרה
רשת ואינטרנט
מרכז הרשת והשיתוף
הגדר חיבור או רשת חדשים
התחבר לאינטרנט
התחבר מאוחר יותר
פס רחב
הכנס שם משתמש
הכנס סיסמה
בהצלחה