תשלום במזומן

מינימום תשלום עבור שלושה חודשיםעלות התקנה בזק / הוט
תשלום חד פעמי
מחיר חודשימחיר לשלושה חודשיםסיכום כולל מע"מ
התקנת תשתית בזק / הוט תשלום חד פעמי ספק + תשתית
( בנדל )
99 ש"ח115 ש"ח345 ש"ח444 ש"ח
ספק אינטרנט0 ש"ח30 ש"ח90 ש"ח90 ש"ח

פיקדון עבור ראוטר הוא 480 ש"ח

( פרטי חשבון הבנק : מס' חשבון 151000/44 , מס' בנק 10 לאומי, סניף 803, ביאליק ).