ריסט לראוטר עליידי פקודות

פעלו עלפי השלבים

win xpwin 7
התחלהתחל
הפעלהבשורת החיפוש
cmdcmd
ipconfig/ releasipconfig/ releas
ipconfig/ renewipconfig/renew