סריקה וגריסה 050-6969679

סריקה והגריסה בבית הלקוח / במשרדנו

מה אנו סורקים ולאיזה פורמט : סורקים ל  WORD , EXCELL , וכתב קשה להבנה יתורגם בעזרת (OCR) , תוכניות בניה , שקפים , תמונות

ואפשרות גריסה נוספת ומהירה יותר היא גריסה במפעל הגריסה (כך שאנו לוקחים את החומר באופן ישיר למפעל הגריסה אנו נמצאים שם ואנו גורסים שם ללא פשרת סודיות ובכל שלב נציג מטעמכם מוזמן להיות נוחך באת הגריסה ) הבחירה שלכם בכל המהלכים איפה תהייה הסריקה ואיפה תתבצע הגריסה

במידה והוחלט להגיע לבית הלקוח יגיע צוות אכן מקצועיים לכל דבר ועניין לסרוק ולגרוס או לקחת את החומר הסרוק למפעל הגריסה

לאחר הגריסה ימלאו שקי הגריסה אשר אנו נפנה אתם ( למחזור ) כמובן בתאום מראש

חשוב לציין שאנו פועלים באופן ירוק וללא קבלת תמורה עבור המחזור (ממחזרים)

וממחזרים כל העובר אלינו ואמור היה להיזרק לפח האשפה : נייר , ניילון , גומיות , פלסטיק , מתחות מסוגים שונים

להתקשרות ישירה 050-6969679

שרותי סריקה שרותי גריסה