גריסת קלסרים 050-6969679

גריסת מסמכים מסווגים . 050-6969679

אנו לוקחים את חומר הגריסה מביתכם / עסקיכם ואין צורך שתמינו או תפרקו קלסרים

אנחנו עושים הכל

חשוב לציין שכל חומר סודי שתמסרו לנו יעבור לגריסה